Privacyverklaring Van Het Kookparadijs.nl

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG is sinds 2018 handhaafbaar.

Ook Het Kookparadijs.nl heeft een privacyverklaring opgesteld:

PRIVACYVERKLARING

Het Kookparadijs.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals het weergegeven in deze privacyverklaring.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

– Voorletters en achternaam, account naam, scherm naan.

– Email adres.

– Overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via correspondentie of telefonisch.

– Fotomateriaal t.b.v. de website.

Het Kookparadijs.nl bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzamelend.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Kookparadijs.nl

Dat betekent dat u bij de beheerder of diens plaats vervanger een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens uit het computerbestand te verwijderen.

Het Kookparadijs.nl neemt  de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen tegen misbruik.

 

Het Kookparadijs.nl

Nederland

%d bloggers liken dit:
Spring naar toolbar